Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Kommunale affaldsregulativer

  Publiceret 19-05-1993

  Projektets formål er at undersøge, hvorvidt de kommunale affaldsplaner gennemføres ved iværksættelse af indsamlingsordninger

 • Badevandskort 1993

  Publiceret 11-05-1993

  Badevandskort 1993 er Danmarks officielle badevandskort. På et stort Danmarks-kort kan man se gode, tvivlsomme og forbudte badesteder

 • Hygiejnisering af renset spildevand

  Publiceret 11-05-1993

  Undersøgelsen konkluderer, at det testede UV/03-anlæg generelt har en god hygiejniserende effekt på de undersøgte ikke-sporedannende bakterier

 • Regulering af tilløb til renseanlæg ved hvirvelseparatorer

  Publiceret 11-05-1993

  Rapporten beskriver et målings- og prøvetagningsprogram med henblik på vurdering af hvirvelseparatorens renseeffekt for COD og næringssalte på Ullersl

Søg i arkivet