Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/1993

Rådets årsberetning 1992

30-07-1993Rådet vedr. genanvendelse og mindre forurenende teknologi har i 1992 behandlet 140 ansøgninger om tilskud til renere teknologiprojekter og 109 ansøgninger om tilskud til genanvendelsesprojekter. Der blev bevilget 78 mio. kr. til renere teknologiprojekter og 85,8 mio. kr. til genanvendelsesprojekter. Projekterne omfatter undersøgelses-, udviklings- og implementeringsprojekter, etablering af indsamlingsordninger og oparbejdningsanlæg samt projekter inden for tekstil, elektronik, bygge og anlæg, trafikområdet og udvikling af miljøvenlige produkter.Læs publikation