Miljønyt, 8, 1993

Undersøgelse af kommunernes kloakfornyelse

06-07-1993Håndbogen henvender sig til beslutningstagere i industrien, der skal anskaffe nyt eller renovere eksisterende anlæg til kemisk afrensning (affedtning, bejdsning) af metalemner. Der anvises en systematisk metode til afvejning af tekniske, økonomiske og miljømæssige aspekter i forbindelse med investeringen. Der tages udgangspunkt i: 1) metaltypen, 2) en karakteristik af forureninger på emnerne og 3) krav til renhedsgrad afhængig af om emner efter afrensning skal bearbejdes maskinelt eller overfladebehandles.Læs publikation