Miljøprojekt, 220, 1993

Indsamling af madaffald fra husstande i København

06-07-1993Rapporten indeholder erfaringerne fra en indsamlingsordning for kildesorteret madaffald fra husstande i København (9000 etageboliger og 1000 parcelhuse). Der er afprøvet 21 kombinationer af forskelligt opsamlings- og indsamlingsmateriel. Forsøget er gennemført i 1991-92, og systemerne vurderes med hensyn til brugerholdninger, arbejdsmiljøet, indsamlingseffektivitet og -kvalitet samt økonomi.Læs publikation