Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1993

Godkendelse af listevirksomheder

13-07-1993Vejledningen indeholder retningslinier for godkendelse af listevirksomheder; desuden beskrives godkendelsespligt, godkendelse af eksisterende listevirksomheder, anvendelse af renere teknologi og meddelelse af rammegodkendelser.Læs publikation