Miljøprojekt, 221, 1993

Byggeriets materialeforbrug

22-07-1993På grundlag af en registrering af anvendte materialer i 21 nyere bygninger af forskellige kategorier er der opstillet en oversigt over årligt forbrug af byggematerialer opdelt i 48 undergrupper. Både forbruget i nybyggeriet og til vedligehold er angivet. Der er udarbejdet en oversigt over udførelser af ca. 700 bygningsdeltyper organiseret i SfBs registreringssystem. I 1989 blev brugt ca. 9,5 millioner tons materialer til nybyggeri og ca. 0,6 millioner tons til vedligehold.Læs publikation