Miljøprojekt, 210, 1993

Branchebekendtgørelser som styringsmiddel i miljøpolitikken

06-07-1993Formålet med projektet er opnåelse af et bedre beslutningsgrundlag for den fremtidige regulering af de virksomheder, der ikke er omfattet af godkendelsesordningen i kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Antallet af disse virksomheder er øget efter den nye miljøbeskyttelseslov, hvor der er foretaget en såkaldt "listeslankning".Læs publikation