Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Rådets årsberetning 1992

  Publiceret 30-07-1993

  Rådet vedr

 • Byggeriets materialeforbrug

  Publiceret 22-07-1993

  På grundlag af en registrering af anvendte materialer i 21 nyere bygninger af forskellige kategorier er der opstillet en oversigt over årligt forbrug

 • Godkendelse af listevirksomheder

  Publiceret 13-07-1993

  Vejledningen indeholder retningslinier for godkendelse af listevirksomheder; desuden beskrives godkendelsespligt, godkendelse af eksisterende listevir

 • Indsamling af køleskabe og frysere

  Publiceret 06-07-1993

  I rapporten vurderes forskellige indsamlingsordninger for kasserede husholdningskøleskabe og -frysere i Danmark med henblik på en behandling af deres

 • Branchebekendtgørelser som styringsmiddel i miljøpolitikken

  Publiceret 06-07-1993

  Formålet med projektet er opnåelse af et bedre beslutningsgrundlag for den fremtidige regulering af de virksomheder, der ikke er omfattet af godkendel

 • Indsamling af madaffald fra husstande i København

  Publiceret 06-07-1993

  Rapporten indeholder erfaringerne fra en indsamlingsordning for kildesorteret madaffald fra husstande i København (9000 etageboliger og 1000 parcelhus

 • Undersøgelse af kommunernes kloakfornyelse

  Publiceret 06-07-1993

  Håndbogen henvender sig til beslutningstagere i industrien, der skal anskaffe nyt eller renovere eksisterende anlæg til kemisk afrensning (affedtning,

 • Trådalger i Det Sydfynske Øhav

  Publiceret 06-07-1993

  De store trådalgeforekomster, der er konstateret i Det Sydfynske Øhav, har en række miljømæssigt uheldige konsekvenser i form af skygning og nedpresni

Søg i arkivet