Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 48/1993

Vurdering af laboratorier til grundvandsovervågningsprogrammet

01-01-1993VURDERING AF PRØVEMATERIALE OG PRÆSTATIONSPRØVNINGER; Prøvematerialet; Kriterier for analysekvaliet; UDVÆLGELSE AF LABORATORIER; VURDERING AF UORGANISKE SPORSTOFFER OG ORGANISKE SAMLEPARAMETRE; Gennemgang af parametrene i VKI's interkalibreringer; VURDERING AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER; Klorerede opløsningsmidler; Pesticider; Fenoler; RESULTATER I PRÆSTATIONSPRØVNING GRUMO 1; RESULTATER I PRÆSTATIONSPRØVNING GRUMO 2; RESULTATER I PRÆSTATIONSPRØVNING FOR KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER; RESULTATER I PRÆSTATIONSPRØVNING FOR PESTICIDER; RESULTATER I PRÆSTATIONSPRØVNING FOR FENOLERLæs publikation