Miljøprojekt, 208, 1993

Vejles affaldssystem

07-01-1993Vejle kommune har indført et nyt affaldssystem baseret på genanvendelse. Denne rapport beskriver kommunens erfaringer med det nye system fra sommeren 1989 til udgangen af 1991. Systemet omfatter alle affaldstyper, for hvilke kommunen har anvisnings- eller bortskaffelsespligt. De tilførte affaldsmængder har varieret fra ca. 30.000 tons i 1989 (1/2 år) til 80.000 tons i 1991. Ca. 58% af disse mængder er genanvendt, ca. 13% er forbrændt, mens ca. 28% er deponeret, og 1% er tilført Kommunekemi og andet.Læs publikation