Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 51/1993

Udvikling af renere teknologi i tekstil vådbehandling

01-01-1993VALG AF VIRKSOMHED; VALG AF INDSATSOMRÅDER; KORTLÆGNING; SUBSTITUTION; Analyse af de anvendte textilhjælpemidler; Diskussion; Score A; Score B; Score C; Score D; Farvestoffer; Substitutionsværktøjer; Forsøg på substitution; Revideret scoresystem; KONTINUEPROCESSOR VED FORBEHANDLING OG UDVASK; Teoretisk beregning; Forbehandling; Udvask efter farvning; Forslag til fremgangsmåde i praksis; Reduktion af miljøbelastningen; Praktiske forsøg; RENSNING OG GENANVENDELSE AF REAKTIVFARVEBADE; Forsøg med reaktivfarvebade fra produktionsfarvning; Forsøg med rensning af reaktivfarvebade; Forsøg med genanvendelse af renset reaktivfarvebade; Forsøg med syntetisk fremstillede reaktivfarvebade; Fremstilling af syntetisk reaktivfarvebade; Forsøg med rensning af syntetiske reaktivfarvebade; Forsøg med genanvendelse af renset syntetisk reaktivfarvebade; FORMIDLING AF RENERE TEKNOLOGI INDEN FOR TEXTIL VÅDBEHANDLINGLæs publikation