Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 42/1993

Udvikling af computerstyret farveblander

01-01-1993NYHEDSVÆRDI OG MARKEDSUNDERSØGELSE; Nyhedsundersøgelse; Målgruppeundersøgelse for computerstyret farveblander; Farveforbrug og spild på trykkerierne; Farveblandernes miljømæssige konsekvens; Økonomisk vurdering ved indførelse af farveblanderen; UDVIKLING AF FARVEBLANDEREN; UDVIKLING AF PC-SOFTWARE; AFPRØVNING AF FARVEBLANDEREN; GENEREL VURDERING AF AFPRØVNINGLæs publikation