Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 31/1993

Styringsværktøj til minimering af forurening fra dambrug gennem optimering af driftsparametre

01-01-1993

DEFINITION AF "IDEAL ILTNIVEAU"; VILSTED DAMBRUG; STYRINGSVÆRKTØJER; Foderstyring, afprøvning i praksis; Ilt-styring, afprøvning i praksis; Driftsstyringsprogram; Afprøvning i praksis; FORSØG PÅ VILSTED DAMBRUG; Forsøgsbeskrivelse; Resultater af feltforsøg; Flow; Ilt; Temperatur; Fodertildeling; Produktionsresultater; MILJØVURDERIMG; Analyseprogram; Miljøvurdering - resultater; Massebalance

Læs publikation