Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 10/1993

Status for renere teknologi i fiskeindustrien 1992

01-01-1993

BESKRIVELSE AF PRODUKTIONSPROCESSERNE; Filetering af sild og makrel; Forædlede sildeprodukter; Saltning af hovedskåret sild; Syrning af sild; Hovedskæring og konservering af makrel; Filetering af rundfisk; Filetering af fladfisk; Rengøring; VANDFORBRUG OG FORURENINGSBIDRAG; Filetering af sild og makrel; Forædlede sildeprodukter; Hovedskæring og konservering af makrel; RENERE TEKNOLOGI, MILJØEFFEKT OG ØKONOMISK DATAGRUNDLAG; Sild; Renere teknologi og miljøeffekt; Genanvendelse fra silde- og makrelfiletindustrien; Erfaringstal fra 5 sildefileteringsindustrier; FORÆDLEDE SILDEPRODUKTER; Genanvendelse fra saltning og syrning af sild; HOVEDSKÆRING OG KONSERVERING AF MAKREL; Genanvendelse inden for makrelkonservesindustrien; RUNDFISK; Genanvendelse fra rundfiskeindustrien; FLADFISK; Genanvendelse fra fladfiskeindustrien; MILJØMÆSSIG OPTIMAL KOMBINATION AF RENERE TEKNOLOGIER; Silde- og makrelfiletering; Forædlede sildeprodukter; Makrelkonservesindustrien; Rundfiskeindustrien; Fladfiskeindustrien; VURDERING AF ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED FORSKELLIGE KOMBINATIONER AF TEKNOLOGIER; FREMTIDIGE INDSATSOMRÅDER; Nedsættelse af vandforbrug; Nedsat vandforbrug ved sildefiletering; Genanvendelse af procesvand; Optøningsmetoder; Øget udnyttelse af råvaren; Separering ved kilden og tør borttransport; Oprensning af ludbad og kogevand fra makrelindustrien

Læs publikation