Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 66/1993

Slam til gødning

01-01-1993Formålet med projektet er at undersøge muligheder for bortskaffelse og genanvendelse af slam fra kommunale renseanlæg. Der redegøres for den nuværende slambortskaffelse, såvel metode som økonomi, og for forholdene omkring en fremtidig bortskaffelse ved hjælp af slamtørring. Ved denne metode vil slammet blive hygiejniseret. En række eksempler er gennemregnet med hensyn til økonomi.Læs publikation