Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 24/1993

Sammenfatning af eksisterende metoder til okkerbekæmpelse

01-01-1993

ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET; OKKERRENSNINGSMETODER; Beskrivelse af de forskellige okkerrensningsmetoder; Sammenfattende vurdering af okkerrensningsmetodernes effektivitet; OMKOSTNINGER VED OKKERRENSNING; Anlægs- og driftsudgifter ved okkerrensning; Okkerlovens støttemuligheder til etablering af okkerrensningsanlæg; OKKERBEKÆMPELSE I OKKERBELASTEDE VANDLØB M. V.; Valg af okkerrensningsmetode m. m.; Tilskud til vandløbsforbedringer; Okkerbekæmpelse i vandløb; Dimensionering af okkerrensningsanlæg i forbindelse med vandløbsforbedringer; RENSNINGSEFFEKTEN FOR OKKERRENSNINGSANLÆG ETABLERET UNDER FORSØGSORDNING; ANLÆGS- OG DRIFTSUDGIFTER FOR OKKERRENSNINGSANLÆG ETABLERET UNDER FORSØGSORDNINGEN

Læs publikation