Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 35/1993

Rensning og recirkulering af industrivaskerivand

01-01-1993KARAKTERISERING AF PROCESVANDET; Laboratorieforsøg; EGNE ANALYSER OG MÅLINGER; Pilotforsøg; ANALYSERESULTATER, LMK; Pilotforsøg; OPTISKE MÅLINGER, NOVADAN; SLITAGETESTS, BEKLÆDNINGS- OG TEKSTILINSTITUTTET; BAKTERIOLOGISKE TESTS, BEKLÆDNINGS- OG TEKSTILINSTITUTTET; DRIFTSUDGIFTSBEREGNINGER FOR ETABLERINGEN AF FULDSKALAANLÆG; TIDLIGERE SPILDEVANDSANALYSER FRA LEVNEDSMIDDEL- OG MILJØKONTROLLEN; BERENDSEN LINNED SERVICE A/SLæs publikation