Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/1993

Organisk affald fra erhvervsvirksomheder i Københavns kommune

01-01-1993

UNDERSØGELSENS METODE; Generel information; Spørgeskemaundersøgelsen; Interviewundersøgelsen; Store virksomheder; UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER; Spørgeskemaundersøgelen; Intreviewundersøgelsen : samlet mængde organisk affald : geografisk fordeling : fordeling på virksomheder : sammenligning med spørgeskemaundersøgelsen; Undersøgelse af store virksomheder; BEREGNING PÅ BAGGRUND AF RESULTATERNE I INTERVIEWUNDERSØGELSEN; Beregning af enhedsmængder; Vurdering og sammenligning af enhedsmængder; Opskalering; OVERSIGT OVER BEREGNEDE MÆNGDER ORGANISK AFFALD; BILAG; Beskrivelser af delbrancher i interviewundersøgelsen; Informationspjece; Spørgeskema; Eksempel på interviewskema; Vejeskema; Usikkerhed - interviewskema; Usikkerhed - spørgeskema; Energiindhold; Beregningsgrundlag for opskaleringsberegninger

Læs publikation