Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 25/1993

Okkerlovens administration i de okkerpotientielle områder

01-01-1993OKKERLOVEN; Formål med okkerloven; Områder med risiko for okkerudledning; Forventet dræningsaktivitet indenfor de okkerpotientielle områder; STATUS OVER DRÆNINGSAKTIVITETEN INDEN FOR DE OKKERPOTENTIELLE OMRÅDER; TILLADELSESPRAKSIS FORDELT PÅ KLASSE 1, 2 OG 3; Afgørelser, hvor ansøgeren har accepteret et dræningsforbud fremfor etablering af et okkerrensningsanlæg; Administration af okkerloven i 2 amtskommuner; Dræningsaktiviteten inden for de okkerpotentielle områder; Inddelingen af de okkerpotentielle områder i klasse 1, 2 og 3; Administrationspraksis i 2 amtskommuner; Okkerbelastende vandløb og de okkerpotentielle områder; DRÆNINGSAKTIVITETEN INDEN FOR DE OKKERPOTENTIELLE OMRÅDER; GRÆNSEVÆRDIER FOR PYRIT OG FRI PYRIT SAMT FERROJERN I GRUNDVANDETLæs publikation