Miljøprojekt, 211, 1993

Okkerbelastning af jyske vandløb

04-01-1993Okkerbelastningen af de vigtigste jyske vandløb er blevet undersøgt i perioden 1989-90. I de 5 nord- og vestjyske amtskommuner, hvor en tilsvarende undersøgelse blev gennemført i perioden 1981-82, er der sket en nedgang i okkerbelastningen, som blandt andet skyldes en mindre dræningsaktivitet i årene efter 1985. Undersøgelsen viser endvidere, at der er sket en stigning af nitratkoncentrationerne i de fleste vandløb, som et resultat af en stigende udvaskning fra oplandene i perioden før 1989-90.Læs publikation