Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 50/1993

Offentlig, grøn indkøbspolitik

01-01-1993

GRØNNE INDKØB I KOMMUNER OG AMTER;

KORTLÆGNINGENS TILRETTELÆGGELSE OG RESULTAT; Begrænsninger i datagrundlaget; Opgørelser over kommunale og amtslige varekøb i 1995; Sammenfatning vedr. kortlægning af forbruget;

METODE TIL MILJØMÆSSIG VURDERING; Valg af metode til miljømæssig vurdering;

INTRODUKTION TIL GENNEMGANG AF VAREGRUPPER OG PRODUKTER I AFSNIT 5; Udeladelse af visse produkter/varegrupper; Forslag til vurderingsgrundlag;

GENNEMGANG AF DE UDVALGTE VAREGRUPPER; Edb-området; Kontormaskiner; Møbler og inventar; Motorkøretøjer, excl. brændstoffer og rensningsforanstaltninger; Brændstoffer og rensningsforanstaltninger til køretøjer; Undervisningsmidler; Tekstil og beklædning; Lyskilder; Pleje- og hygiejneartikler; Energiråstoffer, bortset fra drivmidler til køretøjer; Hårde hvidevarer, isenkram m.v.; Fødevarer;

ANBEFALING AF INDSATSOMRÅDER; Udvælgelse af produkter;

EF-REGLERS BETYDNING FOR GRØNNE INDKØB; Romtraktaten; EF's udbudsregler i relation til gennemførelse af en miljøvenlig indkøbspolitik; Andre EF-regler

Læs publikation