Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/1992, 1993

Miljøtilsyn 1991

13-01-1993Denne orientering rummer en sammenfattende oversigt over kommunernes og amtskommunernes miljøtilsyn i 1991. Oversigten bygger på tilsynsberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner og giver en række oplysninger om tilsynsopgavernes omfang, tilsynsmyndighedernes indsats og Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation