Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 37/1993

Metodeudvikling og konkrete substitutionsmuligheder

01-01-1993METODE; Datagrundlag; Humanøkologiske data; Økotoksikologiske data; Fysisk/kemisk data; Opstillede kriterier; Humantoksikologiske egenskaber; Økotoksikologiske egenskaber; Fysisk/kemiske egenskaber; Andre datakriterier; UDFYLDNINGSMIDLER; Anvendelse; Procesgang; Produkttyper; Registreringer i Produktregistret; Forbrug; INDHOLDSKOMPONENTER OG DERES FUNKTION; Basisstoffer; Fyldstoffer; Pigmenter; Opløsningsmidler; Tørremidler; Blødgørere; Katalysatorer; Konserveringsmidler/fungicider; Brandhæmmende additiver; Overfladiske stoffer; Tyknings- og geleringsmidler; PH-regulerende midler; Drivmidler; Antiskummidler og andre additiver; PRODUKTTYPERNES SAMMENSÆTNING; Polyacrylat-produkter; Polyurethan-produkter; Polysulfid-produkter; Silicone-produkter; Epoxy-produkter; Bitumen-produkter; Cementbaserede-produkter; Polyester-produkter; Andre udfyldningsmidler; SUBSTITUTIONSOVERVEJELSER; Substitution generelt; Proces- og produktsubstitution; Stofsubstitution; Resultater af datasøgningen; Selektion af de mest miljøbelastende stoffer; Bindemidler; Hærdere og katalysatorer; Øvrige stoffer; Andet (monomere/urenheder); DISKUSSION OG KONKLUSIONLæs publikation