Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 32/1993

Metodeudvikling og konkrete substitutionsmuligheder - Delrapport 3 : Kalk- og rustfjernere

01-01-1993

METODE; Datagrundlag; HumantOkriterier; Økotoksikologiske kriterier; Fysisk/kemiske kriterier; Andre datakilder; KALK- OG RUSTFJERNERE; Anvendelse; Produkttyper; Registreringer i Produktregistret; Forbrug; INDHOLDSKOMPONENTER OG DERES FUNKTION; Syrer; Baser; Konserveringsmidler; KorroS Overfladeaktive stoffer og andre additiver; Oxidations- og reduktionsmidler; Opløsningsmidler; Andre indholdskomponenter; PRODUKTTYPERNES SAMMENSÆTNING; Sure kalk- og rustfjernere til rengøring; Alkaliske kalk- og rustfjernere til rengøring; Sure bejdsemidler; Alkaliske bejdsemidler; SUBSTITUTIONSOVERVEJELSER; Substitution generelt; Proces- og produktsubstitution; Stofsubstitution; Resultater af datasøgningen; Selektion af de mest miljøbelastende stoffer; Øvrige stoffer

Læs publikation