Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/1993

Metodeudvikling og konkrete substitutionsmuligheder - Delrapport 1 : Køle-smøremidler

01-01-1993

INDHOLDSKOMPONENTER OG DERES FUNKTION; PRODUKTTYPERNES SAMMENSÆTNING; SUBSTITUTIONSOVERVEJELSER; Proces- og produktsubstitution; Stofsubstitution; Selektion af de mest miljøbelastende stoffer; Smøremidler; Biocider; Overfladeaktive stoffer; Korrosionsinhibitorer; Opløsningsmidler; Højtryksadditiver; Antioxidanter; Pigmenter; Kompleksdannere

Læs publikation