Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 45, 1993

Metode til måling af tungmetaller i slam

04-01-1993Med anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål er der behov for en hurtig, pålidelig og billig analysemetode til måling af tungmetaller i slam. Der er i projektet udviklet en metode med prøveforberedelse i mikrobølgeovn og måling med plasmaemissionsspektrofotometer.Læs publikation