Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 69/1993

Lossepladsgas

01-01-1993

Gasbevægelse og -vandring; Undersøgelse og vurdering af lossepladser; Overvågning; Kontrol; Driftsledelse; Udvikling på og omkring lossepladsområdet; Vigtige forudsætninger for godkendelse; Udvikling og kontrol af lossepladsgas; KARAKTERISTIKA VED LOSSEPLADSGAS; Almindelige egenskaber; Mindre bestanddele i lossepladsgas; Brændbarhed; Kvælning; Giftighed; Vægtfylde; Korrossionsegenskaber; DANNELSE AF LOSSEPLADSGAS; Aerobe processer; Anaerobe processer; Procesens styringsfaktorer; Processernes tidshorisont; GASBEVÆGELSE OG GASVANDRING; Mekanismen; Gastryk; Bevægelse inde i lossepladsen; Vandring uden for lossepladsen; Gasansamlinger; Ændringer i vandringsmønstre; VURDERING AF LOSSEPLADSER; Nedlagte lossepladser; Lossepladser i drift; Oprettelse af database; Projekterede lossepladser; Andre gaskilder; OVERVÅGNINGENS HYPPIGHED; Vejrtjenestens ydelser i forbindelse med håndtering af lossepladsgas; Opsyn med overvågningen; Ansvar for overvågningen; Opdatering af overvågningsstrategien; Overvågning i nødsituationer; Aktionsværdier i bygninger; Brandfare på lossepladser; Transportable instrumenter; Indsamling af gasprøver; Andre hjælpemidler til overvågning; Overvågningsmetoder; Overfladeovervågning; Underjordisk overvågning - gassonder; Gravede gruber og grøfter; Gasovervågningsboringer og -brønde; Brug af perkolatbrønde; KONTROLFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE LOSSEPLADSGAS; Gasbarrierer; Permeable grøfter; Gasdræn; Gasbrønde; Gasanlæg; Ventiler og valg af ventiler; Rørforbindelser; Vedligeholdelse af gaspumpesystemer; Lossepladsens driftsforholds indflydelse på gasovervågningssystemet; Sætning; Sikkerhed på lossepladser; Gashåndteringssystem; Kommerciel udnyttelse; BEBYGGELSE PÅ OG OMKRING LOSSEPLADSER; Bebyggelse på lossepladser; Bebyggelse af grunde i nærheden af lossepladser; Hovedveje på eller nær ved lossepladser

Læs publikation