Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/1993

Litteratur vedrørende miljøforhold i elektronikbranchen

01-01-1993STATUS FOR LITTERATUR VEDR. MILJØINDSATSEN I PRODUKTUDVIKLINGSFASEN; STATUS FOR LITTERATUR VEDR. MILJØINDSATSEN I PRODUKTIONSFASEN; Produktion af printplader; Produktion af halvlederkomponenter; Produktion af passive komponenter; Komponentmontage; Reduktion af CFC-forbruget; STATUS FOR LITTERATUR VEDR. MILJØINDSATSEN I FORBRUGSFASEN; STATUS FOR LITTERATUR VEDR. MILJØINDSATSEN VED BORTSKAFFELSE AF ELEKTRONISKE APPARATER; Eksempler på anlæg til bearbejdning af elektronikskrot; STATUS FOR LITTERRATUR VEDR. MILJØINDSATSEN I BORTSKAFFELSESFASEN - OPSAMLING; MYNDIGHEDSTILTAG INDENFOR ELEKTRONIKOMRÅDET; Myndighedstiltag i Tyskland; Myndighedstiltag i Holland; Myndighedstiltag i Danmark; Myndighedstiltag i de nordiske lande; Myndighedstiltag i EF; Myndighedstiltag i USA; Status for myndighedstiltagLæs publikation