Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/1993

Kortlægning af papirpotentialet fra private husstande

01-01-1993KORTLÆGNINGENS FORUDSÆTNINGER OG USIKKERHEDER; Opgørelse af samlet potentiale; Afgrænsning af de enkelte kategorier; Fastlæggelse af papirkvalitet; Fastlæggelse af papirmængde i den enkelte publikation; Fastlæggelse af mængder i de enkelte kommuner : landsdækkende aviser, provinsblade, ugeblade og magasiner; Variationer i forhold til boligtype; PRAKTISKE ANVENDELSE AF TALMATERIALET; KORTLÆGNINGENS KILDER; Avis- og ugebladspotentiale 1989 fordelt på kommuner : kg/husstand/år, tons pr. år; Dagblade; Distriktsblade; Ugeblade og magasiner; KORTBILAG; Amtskommunale fordelinger 1989, kg/husstand/år; Amtskommunale fordelinger 1989, tons pr. årLæs publikation