Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 39/1993

Kortlægning af differentierede renovationsgebyrer

01-01-1993DEFINITION AF GEBYRDIFFERENTIERING; DIFFERENTIEREDE RENOVATIONSGEBYRER I DANMARK; Kortlægning af gebyrdifferentiering i Danmark; Udvalgte danske renovationssystemer med DRG; Kriterier for udvælgelse af systemer; Parametre i den systemtekniske beskrivelse; Beskrivelse af udvalgte danske systemer; Baggrund for indførelse af DRG; Udbredelsen af DRG nu og i fremtiden; Effekter af indførelse af DRG; Gebyrdifferentiering og det øvrige affaldssystem; Økonomiske konsekvenser ved indførelse af DRG; Utilsigtede konsekvenser af gebyrdifferentieringen; UDENLANDSKE SYSTEMER; Kriterier for udvælgelse af udenlandske systemer; Beksrivelse af udenlandske systemer; DRG i Tyskland; DRG i Schweiz; RG i Holland; Sammenfatning vedrørende udenlandske systemer; BILAG; Kommuner med differentierede renovationsgebyrer; Vægtbaseret system i Tinglev kommune; Vægtbaseret system i Bogense kommune; Vægtbaseret system i Ejby kommune; Fraktionsbaseret system i Ringkøbing kommune; Fraktionsbaseret system i Kerteminde kommune; Fraktionsbaseret system i Munkebo kommune; Servicebaseret system i Albertslund kommuneLæs publikation