Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 62/1993

Kombinerede energi- og vandbesparelser på Dalum Papirfabrik

01-01-1993ANALYSE AF KOMBINEREDE ENERGI- OG VANDBESPARELSER; MILJØASPEKTER I FORBINDELSE MED ENERGI- OG VANDFORBRUG; Direkte energiproduktion og -forbrug; Indirekte energiforbrug; Vandforbruget; SAMMENFATNING AF MULIGHEDER FOR ENERGIBESPARELSER; Energibesparelser; Effektivisering af kraftvarmeproduktion; Vandbesparelser; INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDEN; Portræt af virksomheden; Procesforløbet; Energiomsætningen; KORTLÆGNING AF ENERGIFORBRUG OG VANDFORBRUG; Udviklingen i energiforbruget på virksomheden; Elforbruget; El- og dampproduktion; Dampforbruget; Energi- og vandprisforudsætninger; ANALYSE AF MULIGHEDER FOR ELBESPARELSER; Besparelser i pumpeanlæggene; Findeling; Infrarød tørring; Ventilation; Belysningsanlæg; Trykluftanlæg; Øvrige elforbrug; Samlede elbesparelsesmuligheder; BESPARELSER I PROCESENERGIFORBRUGET; Reduktion i mængden af vand til afdampning; Energieffektivitet i tørreprocessen; Energibalance over tørresektionerne; Andre sparemuligheder; Samlet sparepotentiale; SYNERGIEFFEKTER AF EL- OG DAMPPRODUKTIONEN; Effektivisering af dampproduktionen; Effektivisering af elproduktionen; Gasturbineanlæg; BESPARELSER PÅ VANDFORBRUGET; Muligheder for yderligere vandbesparelser; Vandstyring; PERSPEKTIVER FOR YDERLIGERE ENERGI- OG VANDBESPARELSER; Salg af overskudsvarme til Odense kommune; ENERGI- OG VANDSTYRINGLæs publikation