Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 64/1993

Jordbrugsmæssig værdi af produkter fra organisk dagrenovation

01-01-1993REGELGRUNDLAG; KOMPOSTERET ORGANISK DAGRENOVATION; Næringsstofindhold; Næringsstofudnyttelse; Anvendelse; BIOFORGASSET ORGANISK DAGRENOVATION; JORDFORBEDRING; General betydning af organisk materiale i jord; Kvalitet af komposteret eller bioforgasset organisk dagrenovation som jordforbedringsmiddel; Forsøg med komposteret organisk dagrenovation og staldgødning; VÆRDIFASTSÆTTELSE; Bruger; Producent; Samfundet; KONKLUSION; BILAG; Næringsstofanalyser fra komposteringsanlæg; Flowdiagram for komposteringsanlæg Århus Nord; Beskrivelser af biogasanlæg; Næringsstofanalyser fra biogasanlæg; N, P og K- udnyttelse og kalkvirkning; Landmænds erfaringer med anvendelse; Kulstof- og kvælstoftab under komposteringLæs publikation