Miljøprojekt, 209, 1993

Jernudvaskning ved dræning af arealer med jern i grundvand

20-01-1993Jernudledningen med drænvand fra nydrænede arealer med jernholdigt grundvand afhænger bl. a. af hydrogeologien. Der må skelnes mellem "åbne" og "lukkede" grundvandsreservoirer henholdsvis med og uden direkte hydraulisk kontakt med recipienten. For lukkede reservoirer er udledningen som regel ret kortvarig og hovedsagelig merudledning på grund af dræningen. For åbne reservoirer er udledningen ofte stor og langvarig, men kun en mindre del er merudledning, fordi den diffuse udledning reduceres.Læs publikation