Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 21/1993

Industriprodukters miljøbelastning

Hovedrapport

01-01-1993

LIVSCYKLUSFORLØB; Livscykluskoncept; Miljørelationer i livscyklusforløbet; DATABEHOV OG KILDER; Materialekredsløb; Energikredsløb; Hjælpestoffer/materialer; Maskiner o. a.; Driftsmidler; Emissioner og affald; Andet; ERFARINGER FRA DANMARK; Miljøvurdering af PVC; Miljømæssig vurdering af mælkeemballage; Produktregistervurderingerne; UMIP-projektet; Scoringssystemer til miljørevision for industrivirksomheder og industriprodukter; UDENLANDSKE ERFARINGER; Livscyklusanalyser; EMBA/BUWAL-metoden (kritiske voluminer); EPS-systemet; Metodeovervejelser; METODEFORSLAG; Trin 1 - Mængder alene; Trin 2 - Mængder og sammensætning; Trin 3 - Mængder, sammensætning og ressourcetab; Trin 4 - Mængder, sammensætning og energiforbrug; Trin 5 - Mængder, sammensætning og miljøeffekter; Trin 6 - Yderligere detaljering; AKTIVITETER OG FORUDSÆTNINGER; RESULTATER OG VURDERING; ARBEJDSINDSATS - SAMLET VURDERING

Læs publikation