Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22/1993

Industriprodukters miljøbelastning

Annex

01-01-1993

BASISDATA FOR UDVALGTE INDUSTRIPRODUKTER; Varegrupper; Spiger, søm, stifter o. lign. af jern og stål; Aviser og tidsskrifter; Automobiler til personbefordring med forbrændingsmotor; Bordservice af plastik til engangsbrug; Poser og sække af polyethylen; Varer af glasuld; BASISDATA FOR UDVALGTE MATERIALER; Materialedata; Metaller; Lavt/ulegeret konstruktionsstål og støbejern; Aluminium; Kobber; Kunststoffer; Polypropylen; Polyvinylchlorid; Polyurethan; Polyethylen; Polystyren; Styrenbutadiengummi; Overfladebehandling; Forzinkning; Andre materialer; Papir, karton og pap; Trykfarver til papir og pap; Motorolie; Laminatglas; Hærdeglas; Glasuld; Nåletræ; VURDERING AF DANMARKS STATISTIKS VAREGRUPPEINDDELING.

Læs publikation