Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 28/1993

Indsamling og kompostering af kildesorteret vegetabilsk affald fra Slagelse bymidte

01-01-1993

BESKRIVELSE AF FORSØGSPROJEKTET; Forsøgsområdet; Sortering; Opsamling ved kilden; Indsamling; Affaldsregistrering; Kommunikation med forsøgsdeltagerne; Behandling af grøn fraktion; FORSØGSRESULTATER; Forsøgsområdet; Affaldsmængder; Affaldsanalyser; Forløbet i 1992; Opsamlingsudstyr; Grøn fraktion; Grå fraktion; Husstandsomdelt informationsmateriale; Anden information; Spørgeskemaundersøgelse; Behandling af grøn fraktion; Komposteringsanlæggets udformning; Maskinel og behandlingsprocedure; Komposteringsdata; ØKONOMI; Økonomi for forsøgsprojektet; Hovedtal for forsøgsøkonomien; Økonomi for en permanent ordning som i Slagelse; Hovedtal for økonomien for en permanent ordning; KONKLUSION; Grundlæggende forsøgsresultater; Forslag til den fremtidige planlægning

Læs publikation