Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 29/1993

Indsamling af madaffald fra husstande i København

01-01-1993

KORT OVER OMRÅDE; FORHÅNDSORIENTERING TIL EJERE/ADMINISTRATORER; FORHÅNDSORIENTERING TIL FORSØGSDELTAGERNE; STARTPAKKE; Informationsfolder med svarkort; Sorteringsvejledning; Vejledning for opsætning af stativ; Udleverede klistermærker; HÅNDBOG; NYHEDSBREVE; ANDEN INFORMATION; ARBEJDSMILJØ; BST-Øst delrapport 1; BSt-Øst delrapport 2; DTI Arbejdshygiejniske målinger; INDSAMLINGSMÆNGDER; KOMMUNIKATIONSPLAN; VILSTRUP ANALYSE; SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE; SPANIENSGADEFORSØG; Orientering til beboere; Indsamlingsresultater; NOTER TIL BUDGET

Læs publikation