Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 47/1993

GRUMO 2 - Præstationsprøvning

01-01-1993

GENNEMFØRELSE AF PRÆSTATIONSPRØVNING; Kontrolundersøgelser; Kontrol af blindbidrag; Kontrol af homogenitet og stabilitet; Kontrol af prøvematerialets indhold, nominel værdi; STATISTISK BEHANDLING AF DATA; Kontrol af data for outliers og fejl; Kontrol af varians inden for prøvepar; Kontrol af forskelle inden for prøvepar; Kontrol af genfinding; FASTLÆGGELSE AF NOMINEL VÆRDI

Læs publikation