Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 46/1993

GRUMO 1 - Præstationsprøvning

01-01-1993GENNEMFØRELSE AF PRÆSTATIONSPRØVNING; Kontrolundersøgelser; Kontrol af blindbidrag; Kontrol af homogenitet og stabilitet; Kontrol af prøvematerialets indhold, nominel værdi; STATISTISK BEHANDLING AF DATA; Kontrol af data for outliers og fejl; Kontrol af varians inden for prøvepar; Kontrol af forskelle inden for prøvepar; Kontrol af genfinding; FASTLÆGGELSE AF NOMINEL VÆRDILæs publikation