Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 58/1993

Grøn, statslig indkøbspolitik

01-01-1993METODE TIL VURDERING AF PRODUKTER; Funktionsafgrænsning af produktet/produktgruppen; Afgrænsning af livsforløbsanalyse; Screening af de udvalgte miljøforhold; Markedsmæssige undersøgelser; BILAG 1 : MILJØVURDERING AF PRINTERE; Udvælgelse samt funktionsafgrænsning; Udvælgelse af væsentlige miljøparametre; Spørgeskemaundersøgelse; Arbejdsmiljølovgivning; Annex 1 : Energibalancer for inkjet- og laserprinter; Annex 2 : Miljømærker for tonerkassetter; Annex 3 : Spørgeskemaundersøgelsen; BILAG 2 : MILJØVURDERING AF KOPIMASKINER; Annex 1 : Miljømærkning af kopimaskiner; BILAG 3 : MILJØVURDERING AF TERMINALBORDE; Udvælgelse af terminalborde; Fremstilling af terminalborde; Anvendelse; Bortskaffelse; Transport/emballering; BILAG 4 : MILJØVURDERING AF GULVRENGØRINGSMIDLER; Danske love og regler; Miljømæssigt vurderingsgrundlag; Sundhedsmæssigt vurderingsgrundlag; Markedsundersøgelse; Annex 1 : Dansk arbejdsmiljølovgivning vedrørende farlige stoffer og materialer; Annex 2 : Metode til økotoksikologisk klassificering af indholdsstoffer i gulvrengøringsmidler; Annex 3 : Spørgeskemaundersøgelsen; Annex 4 : Miljømæssig- og arbejdsmiljømæssig vurdering af indholdsstoffer i gulvrengøringsmidler; BILAG 5 : MILJØVURDERING AF KANTINESERVICE; Udvælgelse af kantineservice; Livsforløb af kantineservice; Miljøforhold ved kantineserviceLæs publikation