Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 27/1993

Genanvendelse af textilrester som råstof til oparbejdning af nye produkter

01-01-1993

PROJEKTPLANLÆGNING; TEXTILRESTMÆNGDER; Definition og beskrivelse af textilrester; Opgørelse over textilrestmængder pr. år; Resultat af undersøgelsen; Delkonklusion på spørgeskemaundersøgelsen; Mængdeudvikling; EKSISTERENDE GENANVENDELSESORDNINGER; BESKRIVELSE AF INDSAMLINGSSYSTEMER; Kildesortering; BESKRIVELSE AF SORTERINGSANLÆG; ORGANISATION; IDEER TIL GENANVENDELSE

Læs publikation