Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 67/1993

Forsøg med anvendelse af kompost i grønne områder

01-01-1993MULDJORDSERSTATNING; Forsøgsanlæg; Priser på kompostblandingerne; Analyser; Databehandling; Grafisk fremstilling; MULDJORDSERSTATNING OG BØG; Vækstresultater; Udfald; Højdetilvækst; Sundhed; Konklusion for muldjordserstatning til etablering af bøg; MULDJORDSERSTATNING OH GRÆS; Data; Græsdækning; Sammenfatning; Græsfarve; Græslængde; Ukrudtsvækst; Konklusion for muldjordserstatning til græsetablering; Græssets vækst; Sand eller mineraljord; Samlet konklusion for kompost som muldjordserstatning; AFDÆKNING MED KOMPOST OG FLIS; Vækstresultater, Ballerup; Tilvækst; Konklusion på Ballerup forsøget med flis og eg; Vækstresultater, Herning; Konklusion på Herning forsøget med flis og eg; Samlet konklusion for kompost og flis til afdækning; KONKLUSION FOR AFPRØVNING AF NYE ANVENDELSER AF KOMPOST I GRØNNE OMRÅDERLæs publikation