Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 46, 1993

Forfældning af spildevand ved kvælstoffjernelse

04-01-1993Rapporten gennemgår proceskombinationen forfældning af spildevand i forbindelse med biologisk kvælstoffjernelse. Ved laboratorieforsøg med forfældningsprocessen opnås kvælstofreduktion på 13-57 % og reduceret C/N-forhold. Modelberegninger viser en mulig reduktion af volumenbehovet på 35-85 % sammenlignet med rensning ved biologisk kvælstoffjernelse og simultanfældning. Iltforbruget reduceres betydeligt. Kvælstoffjernelsen bliver dog dårligere som følge af et lavere C/N-forhold efter forfældningen.Læs publikation