Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 40/1993

Fordele og ulemper ved indførelse af differentierede renovationsgebyrer

01-01-1993AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESFELT; METODE; Udvalg af interessenter; Fastlæggelse af parametre; Gennemførelse af interview; Indetifikation af interesser; INTERVIEW MED INTERESSENTER; Forbrugerinteresser; Kommunale interesser; Transportørinteresser; Renovationsarbejdernes interesser; Arbejdstilsynets interesser; FORDELE OG ULEMPER SAMT MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER; ORGANISATORISKE OG ADMINSTRATIVE FORHOLD; BILAG; Referater af interview med interessentorganisationer; Følgebrev til interessenter; Vejledende spørgeskema til interessenterLæs publikation