Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 63/1993

Evaluering af kommunale genanvendelsesordninger

01-01-1993GENERELLE BEREGNINGSPRINCIPPER OG FORUDSÆTNINGER; Opgørelse af de forskellige omkostningskomponenter; Hvilke omkostninger skal en ordning belastes med ?; Omkostningerne opgøres for enkeltfunktioner; Generelle beregningsregler og -priser; Beregning af kilometertakster for tømning og kørsel i forbindelse med indsamling og transport af papir og glas indsamlet i kuber; BESKRIVELSE AF KUBEORDNINGERNE FOR PAPIR OG GLAS; ORGANISERING OG OMKOSTNINGSBEREGNING FOR PAPIR OG GLAS; OMKOSTNINGSANALYSER; Omkostningerne ved papirkuber; Omkostningerne ved glaskuber; Sammenfatning af omkostningsanalyse; ETABLERING AF KUBEINDSAMLINGSORDNINGER : EFARINGER OG ANBEFALINGERLæs publikation