Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/1993

Erstatning af CFC11-blæsemiddel i sandwichelementer

01-01-1993POJEKTFORLØB; Projektkrav; Relevante blæsemidler; Kostpriser og investeringer; Valg af basis for blæsemiddel; Præcisering af blæsemiddel; Etablering af pilotanlæg; Forsøg; Etablering af fuldskalaanlæg; Testresultater; BILAG; Principskitse for pilotanlæg; Billedserie; Mulige CFC-frie blæsemidler; ODP- og GWP-værdier; BrochureLæs publikation