Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 53/1993

Elektriske og elektroniske produkter i Danmark

01-01-1993

LITTERATURSCREENING; DEFINITION AF EL-PRODUKTER; Kortlægninger i Tyskland og EF; Systematisering af produkter; Brancheorganisationer; Branchesystematik; Anvendt systematik;

GENEREL METODEBESKRIVELSE; Tilvejebringelse af datagrundlag; Forsyningsmængder for 1991; Anvendelsesområder/bortskaffelsesmønstre; Bestemmelse af levetider; Udviklingen i forsyningsmængder; Vurdering af datagrundlag; Databearbejdning; Beregning af forsyningsmængder; Beregning af affaldsmængder; Beregning af affaldsmængder fordelt på anvendelsesområder; Diverse-gruppen; Reproducerbarhed;

KORTLÆGNINGENS RESULTATER; Belysningsarmaturer og lyskilder; Køkkenapparater og -maskiner; Hårde hvidevarer; El-apparater i øvrigt; Legetøj, spil og musikinstrumenter; Elektroværktøj; Audio- og videoapparater til hjemmebrug; Kontorudrustning; Radio- og telekommunikation; Styring, regulering og overvågning; Udstyr til medicinsk brug og laboratorier; Øvrigt udstyr;

BILAG; Litteratursøgning; Kontakt til videncentre; Elbranchens varefortegnelse; Projektsystematik; Metodeovervejelser i forbindelse med beregning af affaldsmængder; Eksempel på komplet skemasæt til dataindsamling; Elektriske og elektroniske produkter i Tyskland

Læs publikation