Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 36/1993

Chitosan i fiskefoder

01-01-1993MATERIALER OG METODER; Forsøgskar; Fisk; Foder; Tilsætningsstoffer; Forsøgsgang; Fækalieopsamling; Fysisk/kemiske parametre; Opvejning, fraktionering, fækeliestripning; Udvaskningsprofiler; RESULTATER; Vækstparametre; Foderspild; Fosfor-opsamling; Kvælstof-opsamling; Udvaskningsprofiler, fosfor; Udvaskningsprofiler, kvælstofLæs publikation