Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/1993

CFC-substitution i køle- og frysemøbler

01-01-1993Videnscreening; Receptudvikling; Dimensionering af nyt produktionsudstyr m. m.; Fuldskalaforsøg; TestLæs publikation