Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 60/1993

CFC-frie tekstilrensekoncepter - kulbrinter erstatter CFC113

01-01-1993

KULBRINTER; Tekniske forhold; Økonomiske forhold; Brandtekniske forhold; Miljøforhold; Arbejdsmiljøforhold; VÅDRENS; HCFC- OG HFC-ER; ANBEFALINGER; BILAGSLISTE; MSG's Swiss Clean HC-sol koncept; SAAL's Satec/Tosei KWL koncept; Besøgsrapport fra Forschungsinstitut Hohenstein; Orienterende arbejdspladsmålinger; Electrolux/Wascators vådrensekoncept besigtiget hos renseriet Kymi ved Ålborg; Resultater ved prøveindsamlinger

Læs publikation